BELANGRIJK NIEUWS

Beste deelnemers en vrijwilligers

Het sportseizoen zit er nu al op. Een vervelende maar weloverwogen beslissing van het bestuur. Gezien de huidige stand van zaken ten aanzien van de corona maatregelen en rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM kunnen we niet anders dan tot de conclusie komen dat het niet verantwoord is de verschillende sporten dit sportseizoen nog door te laten gaan. Een bewuste keuze als het gaat om jullie en onze gezondheid. We hopen natuurlijk dat we met ingang van het nieuwe sportseizoen elkaar weer in gezondheid mogen ontmoeten. We houden jullie op de hoogte van de stand van zaken, maar voor nu is het even niet anders!

Blijf gezond en bewegen!
Een sportieve groet
Het bestuur van sport stichting DODADO

Over Dodado

DODADO is een sportstichting voor mensen met een verstandelijke handicap. Deze stichting organiseert al meer dan zesendertig jaar een zestal sporten in de regio Noord Oost Friesland. Bij de beoefening van de verschillende sporten staat het recreatief bezig zijn voorop; dat wil niet zeggen dat we geen prestaties leveren en wedstrijden spelen. We proberen alles tijdens het sporten normaal te laten verlopen en daar waar nodig passen we het sporten aan, aan de mogelijkheden en onmogelijkheden van onze deelnemers.

Bij DODADO kan men in een week meerdere sporten beoefenen, zoals badminton, zwemmen, spinning, zaalvoetbal, wandelen en dansen. Bij alle activiteiten is een hoofdleider/ster aanwezig die vanuit zijn/haar kunde en/of ervaring de eindverantwoording heeft over de activiteit. Daarnaast zijn er bij de activiteiten veel vrijwilligers die meehelpen om de activiteit goed te laten verlopen. De vrijwilligers begeleiden de deelnemers bij het sporten. Samen met de hoofdleider/ster verzorgen de vrijwilligers het programma van de activiteit.