Vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag en/of seksuele intimidatie komt overal voor, helaas ook in de sport. Daarom committeert sportstichting DODADO zich aan de ‘Gedragsregels ter preventie van ongewenst gedrag/seksuele intimidatie in de sport’ opgesteld door de NOC*NSF.

Wij vinden een veilige sportomgeving super belangrijk. Belangrijk binnen sportstichting DODADO is dat iedereen, op welke wijze dan ook verbonden aan de club, zich veilig en vertrouwd voelt.

Wat verstaan we onder Ongewenst gedrag/seksuele intimidatie?

Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag, eventueel met een seksuele duiding, dat als gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast. In het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd en/of ervaren. Wanneer je te maken krijgt met ongewenst gedrag/seksuele intimidatie bij sportstichting DODADO kan dat vragen en emoties oproepen. Je kan zelf slachtoffer zijn of je ziet het gebeuren. Blijf er niet mee rond lopen, maar praat erover met de vertrouwenspersoon.

Aanspreekpunt

De vertrouwenspersoon is eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met iedere vorm van ongewenst gedrag. Dus als je met iets zit dat je moeilijk vindt om te bespreken binnen je team, met je contactpersoon/vrijwilliger of met je ouders dan kun je contact met de vertrouwenspersoon opnemen. Dit geldt niet alleen voor alle leden, maar ook ouders, vrijwilligers of andere betrokkenen binnen de vereniging, kunnen contact opnemen. Er wordt binnen een veilige omgeving geluisterd naar je melding of je vraag. Ook wordt er meegedacht over vervolgstappen. Het gesprek is altijd vertrouwelijk, je kunt ervan op aan dat wat je bespreekt veilig is.

Vertrouwelijk

De Vertrouwenspersoon zal in, overleg met jou onderzoek doen, op welke wijze je melding of vraag kan worden opgepakt. Soms kan dat een informele oplossing zijn, waarbij een vertrouwenscontactpersoon eventueel bemiddelt. Indien noodzakelijk of gewenst kan zij/hij je ook door verwijzen naar een andere instantie. Bij meer extreme vormen van ongewenst gedrag kan een formele oplossing meer voor de hand liggen. Belangrijke contactgegevens vertrouwenspersoon:

- Telefoonnummer Anneke Holwerda. (0519-241247 )

Meer en uitgebreide informatie over sport en ongewenst gedrag is te vinden op de site van het Centrum voor Veilige Sport met voorbeelden en een (anonieme) chatfunctie als je het moeilijk vindt om erover te praten.